• Servicii de subantreprenoriat

  • Executarea lucrărilor de finisaje interioare și interioare, placaje exterioare și interioare,
    pardoseli, produse de tîmplărie, tencuieli, profile și ornamente decorative la obiectele
    de patrimoniu cultural construit

  • Lucrări de amenjare a teritoriului

  • Executarea lucrărilor de teraserie