• Servicii de antreprenor general

  • Servicii de construcție-montaj a blocurilor locative și industriale

  • Clădiri și edificii din cadre monolit prefabricate

  • Clădiri din beton armat monolit

  • Construcții și zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri/ cu înălțimea peste două niveluri

  • Construcții metalice portante la obiective cu un singur și mai multe nivele