DETALII PROIECT

Categorie:
  • Proiecte Finalizate
Perioada: 2006
Amplasament mun. Chisinau, s. Donici

DESCRIEREA PROIECTULUI

Restaurarea Bisericii Adormirii M. Domnului s. Donici an. 2006. Biserica ”Adormirii Maicii Domnului”, conform datelor specialiștilor din domeniu, este o copie a unei catedrale din Sankt-Petersburg, arhitectura căreia aparține marelui Rastrelli.

Biserica a fost construită de către părinții marelui fabulist moldovean Alexandru Donici, și tot aici, lîngă locașul sfînt se află și cavoul familiei. Clădirea este monument de importanță națională, ocrotit de stat. Lucrările au fost finanțate de către Ministerul Culturii al RM.