decembrie 03 2020 0Comment

Organizarea Licitației pentru Reconstrucția clădirilor a oficiului central BC ”Moldova Agroindbank” S.A

Prin prezenta, FPC “Stayer” SRL în calitate de Antreprenor General

pentru ”Reconstrucția clădirilor pentru oficiul central BC ”Moldova Agroindbank” S.A., organizează licitația pentru:

 

  1. Lucrări de execuție a cazangeriei și rețelelor de încălzire;
  2. Lucrări de execuție a stației frigorifice , rețelelor de ventilare și condiționare;
  3. Lucrări de execuție a rețelelor de apeduct si canalizare ; a sistemului de stingere a incendiului cu apă;
  4. Lucrări de execuție a rețelelor electrice interioare

Data limită de depunere a ofertei este 14 decembrie 2020, orele 14:00.

Pentru informaţii suplimentare referitor la achiziţia sus-menţionată, participanţii potenţiali urmează să contacteze organizatorul concursului la: ilie.patiurca@stayer.md sau 062029992.

Adresa organizatorului: Republica Moldova, mun. Chișinau, str. Nicolai Zelinski 15/2 of.5.

admin